top of page
Søk

Hadelendinger i internasjonale militæroperasjoner

Cato Bunkholdt har skrevet boka «Norges Veteranforbund – Hadelendinger i internasjonale operasjoner». Den ble ikke til av seg selv; Bunkholdt beskriver en skriveprosess preget av stort hemmelighold rundt slike militæroperasjoner, der sterke personlige opplevelser gjorde research og kildekontakt vanskelig. Et komplekst evne, slår han fast, men intervjuene med veteraner var både interessante og lærerike for forfatteren.


«Det fortelles historier og hendelser som ikke nødvendigvis er kjent fra norsk media,» sier Bunkholdt. «Det som gjør ting vanskelig, er at arkiver og materiell ofte er belagt med taushetsklausuler som varer helt opp til 80 år. Jeg startet våren 2021. Med velvillig støtte fra våre lokale bankstiftelser, kunne NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) avdeling Hadeland lansere boken i desember 2023 – uten nevneverdige kostnader,» forteller Bunkholdt videre.

 


Cato Bunkholdt besøke Normandie.


- Mange som har vært på skarpe oppdrag, savner tiden i felt selv om den var aldri så farlig. Hva har du inntrykk av at veteraner savner mest?


«Trygghet. Det å kunne være i stand til å ha kontroll samt forsvare seg selv og andre i en farlig situasjon. Ha våpen innen rekkevidde. Kameratskapet, og det interne miljøet som ga de fleste den roen de savnet så sårt.»

 


- Hva gjorde du selv i militæret?


«Vervet meg i Sjøforsvaret i 1962–66. Tok teknisk utdannelse i elektronikk, og hadde sjøtjeneste med flere utenlandsopphold og tjeneste langs den lange norskekysten.»- Nisjebøker, som din, har en begrenset men ytterst definert og kjøpeklar målgruppe. “- Endelig en bok som VIRKELIG angår meg”, er en vanlig tilbakemelding å få. Hvordan har responsen fra lokale NVIO-veteraner vært siden lansering?


«Positiv, men majoriteten av veteranene er lite villige til å snakke om sine opplevelser. De har en engstelse for å kunne bli identifisert i ettertid. Dette forsterker seg avhengig av tiden i tjenesten. Jo nærmere i tid, dess vanskeligere å kunne dokumentere virkeligheten.»

 


Hvorfor gjennomførte du et slik prosjekt frivillig, lurer sikkert mange på?


«Jeg antok at dette skulle bli et spennende og fremfor alt lærerikt prosjekt. Jeg må innrømme at, til tross for mange vanskelige og taushetsbelagte informasjonskilder, ble dette en reise innover i de ukjente. For meg åpnet det seg en ny verden som fikk meg til å tenke på hva våre medmennesker utsettes for, samt hva de trenger av både hjelp og støtte i sin hverdag. Og fremfor alt at våre norske og fremmede soldater fra alle våpengrener, frivillig stiller opp for å hjelpe en verden som trenger fred mer enn noe.»Bunkholdt røper at han har nye bokprosjekter på lur, men skal unne seg en tenkepause og litt hvile før planen er å avslutte en spenningsroman han startet allerede i 2010. Håpet er å fullføre denne i løpet av sommeren. Dessuten har det vanket flere forespørsler angående nye prosjekter innen det samme området som NVIO, runder Cato Bunkholdt av med.


Sånn går det når en gjør seg bemerket innen nisjer – da kan det fort bli flere oppdrag.

Comments


bottom of page