top of page
Søk

Møte med ei vakker sjel

– Hendinga gjorde eit sterkt inntrykk - der eg sjølv sat med min eigen tørre ateisme og alle mine gudlause tankar.