top of page
Søk

Nøstet opp spennende livshistorie

Oldefarens dagbøker og notater ble til bok


Forfatter Sigurd Aarvig fikk tilgang til håndskrevne notater og dagbøker fra sin egen oldefar . De ble til litt av et tidsbilde i bokform.

LIVSHISTORIE: Christian Olsen Mørks livshistorie er blitt til en bok som angår mange, fordi den skildrer livet til én av mange som forlot trange kår på landsbygda og dro til byen for å skaffe seg et levebrød i industrien (Foto: Privat).


Christian Olsen Mørk ble født i fattige kår på en husmannsplass i 1851. Så hvordan kunne det ha seg at han ble eier av en bygård på Grünerløkka og en villa på Bekkelagshøgda i Oslo, fostret en stor barneflokk som alle fikk utdanning og stiftet familier, og selv hadde en jernhelse som holdt ham aktiv til han var 90 år?


Nøstet opp

Forfatter Sigurd Aarvig debuterer med denne dokumentarromanen. Han har nøstet opp livshistorien til sin oldefar ved hjelp av Mørks mange håndskrevne notater, blant dem en påbegynt selvbiografi, reisedagbøker og almanakker samt brev og andre dokumenter som slekten har tatt vare på. Fortellingen flettes sammen med historiske hendelser og samfunnsforhold.


Christian O. Mørk blir et eksempel på de mange som i det 19. århundre forlot bygda og flyttet til byene, fikk jobb i industrien og tok del i velstandsøkningen, men uten hjelp fra de velstandsordningene vi i dag nyter godt av. Dermed gis leseren også et bilde av hvordan det moderne Norge vokste fram.


Norge og USA

Vi følger ham fra skogsbygda i Aurskog til et småbruk i Hurum, gjennom utdanning til smed i Halden til arbeid i den gryende industrien langs Akerselva.


Halve livet arbeidet han på Vulkan jernstøperi og mekaniske verksted, hvor man på det tidligere fabrikkområdet i dag kan kjøpe gourmetretter i Mathallen og oppleve konserter og moderne dans. Gjennom reisedagbøkene gir han dessuten en levende skildring av norske emigranter i Minnesota i 1920 og to reiser til Nordland på 1930-tallet.

DEBUTERER: Sigurd Aarvig er en ivrig munnspiller, er dessuten journalist av yrke, og nå kan han også kalle seg forfatter. Hans debutbok har tittelen «Min oldefar smeden» (Foto: Privat).


Journalist og musikant

Sigurd Aarvig er født i Oslo i 1949 og bor i Fredrikstad. Han har vært journalist i Troms Folkeblad og Dagbladet, nyhetsredaktør i Arbeider-Avisa, desksjef i Teknisk Ukeblad og frilansjournalist i fagpressen med vekt på forskning, energi og teknologi.


Han har også hatt ulike jobber innen teater og fjernsyn. Hans største interesser er kultur, friluftsliv og reiser, og han spiller og synger americana-musikk med sine venner.


Aarvig har tidligere gitt ut Sykkelguiden Norge Øst på Tun Forlag i 2009.

Comments


bottom of page