top of page
Søk

– Politimester og dommer bør tiltales og straffes

Oppdatert: 15. des. 2021

– Jeg håper noen der ute har samvittighet til en dag å stå fram med sannheten.


Det sier tidligere sametingsrepresentant Anders Urheim, som mistet sin sønn Erlend i en dødsulykke for 13 år siden.


KJØRTE I DØDEN: Her mistet Anders Urheims sønn Erlend livet da dødsbilen kjørte utfor denne kaikanten i Bodø (Foto: Stig Nilsson).


– En skandale

Siden den gang har Urheim jobbet utrettelig for å rette opp det han mener er en rettsskandale. På sønnens dødsdag, 13. desember, gir han ut bok på Kolofon Forlag. Først og fremst skriver han seg ut av den tunge sorgen, og håper med dette endelig å kunne gå videre. Det har vært et krevende arbeid, der beskrivelsene må være presise og dokumenterbare siden han navngir og kritiserer politiets ledelse, dommere, advokater, etterforskere, statsadvokaten og andre.

– Jeg har ikke klart dette før nå. Feilene som ble begått var så alvorlige og fatale at de må få konsekvenser. Historien vår viser en nærmest kollektiv systemkollaps. Rettssikkerheten vår forsvant, min sønn ble rettsløs da han døde. Dommeren i Salten tingrett og politimester i Nordland bør tiltales og straffes for alle feil de har begått.

Tabbe på tabbe

Politiet glemte å få hans tilståelse underskrevet. De glemte å ta blodprøver av den som var mistenkt i saken. Selv da de skjønte dette, lot de en mistenkt bli edru. De utelot en rekke helt sentrale bevis. Etterforskningen var en farse og fikk sterk kritikk i retten. To såkalt sakkyndige regnet feil. Alle unnlatelsene, antakelsene og tabbene medførte etter mitt syn at den som kjørte dødsbilen utfor kaia i Bodø en natt for 13 år siden, ble frikjent for statsadvokatens tiltale om uaktsomt drap, sier Anders Urheim.

Selv domstolen har ikke forholdt seg til sin selvstendige plikt om å opptre sannferdig og etterprøve bevisene. I stedet for å avklare, har dommerne villedet oss, sier Urheim. Jeg ble truet med straff og fengsel om jeg fortalte sannheten. Det virker som om det eksisterer en ukultur i Salten politidistrikt.


– Han tilsto


Allerede på sykehuset etter ulykken tilsto han til politiet at han var sjåføren. Vitne på vitne har forklart at han overfor dem tilsto det samme. Ifølge disse, både før, under og etter rettssaken. Da han skaffet seg en profilert forsvarer endret han forklaring og sa han ikke husket. Flere år senere tilsto han uoppfordret overfor meg personlig siste gang jeg møtte han, sier Urheim.


– Jeg gir ut denne boken for om mulig å oppnå rettferdighet og å reise en minnestein etter min sønn Erlend Michael André Knutsen Urheim, sier pappa Anders Urheim. I tillegg bør minst to lover endres.
Comments


bottom of page