Våre priser

Priseksempel på bok (roman) med 250 sider

 

 

Tjeneste

Redaktør første runde

 

Språkvask

 

Korrektur

 

Ombrekking

Trykking av bøker

(mykbind)

Bokpakke

Fremdriftsplan

 

Inntil tre forslag til bokomslag basert på forfatters innspill

Rådgivning salg/marked

Utsendelse av 10 anmeldereksemplarer

Lansering av boken på Kolofon sitt boktreff

Tildeling av ISBN-nummer

Utsendelse av pressemelding til bokhandlere, bibliotek og redaksjoner 

Avlevering av plikteksemplarer til Nasjonalbiblioteket 

Lagring, forsendelse og fakturering av bøker 

Registrering i Mentor, bokhandlernes database 

E-bok

Lydbok

Sum utgivelse (eks. mva)

 

Full pakke, for deg

som virkelig vil satse

7 500

10 000

 

8 000

2 850

 

(1000 eks.)          25 000

Ekstra                  15 920

Inkl. i bokpakke

 

Inkl. i bokpakke 3

forslag

Inkl. i bokpakke

Inkl. i bokpakke

 

Inkl. i bokpakke

 

Inkl. i bokpakke

Inkl. i bokpakke 

 

Inkl. i bokpakke

 

Inkl. i bokpakke

Inkl. i bokpakke

2 500

19 900

 

91 670

 

Utgivelser på lik linje med andre forlag

7 500

10 000

 

8 000

2 850

(1000 eks.)          25 000

Ekstra                  15 920

Inkl. i bokpakke

 

Inkl. i bokpakke 3

forslag

Inkl. i bokpakke

Inkl. i bokpakke

 

Inkl. i bokpakke

 

Inkl. i bokpakke

Inkl. i bokpakke 

 

 

Inkl. i bokpakke

 

Inkl. i bokpakke

Inkl. i bokpakke

 

 

69 270

For utgivere som

selv ordner med markedsføring

7 500

10 000

 

8 000

2 850

(500 eks.)            18 000

Standard             11 920

Inkl. i bokpakke

 

Inkl. i bokpakke 1

forslag

 

 

Inkl. i bokpakke

 

 

Inkl. i bokpakke

 

Inkl. i bokpakke

Inkl. i bokpakke

 

 

 

58 270

 

Utgivelse for venner og kjente

 

2 850

(100 eks.).             8 500

Standard            11 920

Inkl. i bokpakke

 

Inkl. i bokpakke 1

forslag

Inkl. i bokpakke

 

 

Inkl. i bokpakke 

Inkl. i bokpakke

 

Inkl. i bokpakke

23 270