© 2019 Kolofon Forlag AS

Kolofon-logo.jpg

GI UT BOK PÅ 1-2-3

1

Du sender manus

• Vi snakker sammen på telefon eller i et møte

• Vi gir deg råd og avdekker dine ønsker knyttet til utgivelsen av boken; format, innbinding, valg av papir, utsalgspris for boken, kalkyle for inntjening

• Basert på denne samtalen utarbeider vi et tilbud, og beskriver prosessen frem til ferdig bok. Samt eventuell markedsføring av boken

• Du aksepterer forslaget, og vi starter produksjon av boken.

 

• Vi utfører tjenestene vi har blitt enige om

2

Vi produserer boken

• Vi lager en prøvebok, på papir, eller en utgave

du kan lese på skjerm - avhengig av hva du har valgt.

• Du leser og godkjenner prøveboken

• Vi trykker i det opplaget du har valgt

• Ferdig bok leveres Sentraldistribusjon for distribusjon og lagring til bokhandlere og andre

• Du får et ønsket antall bøker sendt til din

adresse

3

Du selger boken

• Du velger om boken skal markedsføres bredt eller til ditt eget nettverk


• Vi melder opp boken i bokbasen, slik at boken kan bestilles i bokhandel eller nettbokhandel.


• Har du Bokpakke Ekstra sender vi ut pressemelding til bibliotek, bokhandler og redaksjoner i Norge.

Vi sender ut inntil 10 anmeldereksemplar til mottakere du har valgt.

• Du følger opp de som har mottatt anmelder-eksemplarer, kontakter bokhandlere og andre

som kan selge boken