top of page
Søk

Alle kan søke om å bli innkjøpt til biblioteker

Flere av våre forfattere har kunnet glede seg over å bli innkjøpt av Kulturrådet.


Alle som vil kan søke på de såkalte innkjøpsordningene. Får du positivt svar, blir din bok tilgjengelig i alle landets biblioteker.


For de fleste betyr et positivt svar at bokutgivelsen går med overskudd. Forutsetningen for å komme dit er at Kulturrådet mener at boken din har høy nok kvalitet.


FOR ALLE: Innkjøpsordningene som Kulturrådet forvalter kan søkes av alle. Får du positivt svar, blir boken din tilgjengelig i alle landets biblioteker.


Egne utvalg

Kolofon Forlag tilbyr forfatterne hjelp til søknadsprosessen. Det må inngås avtale mellom forfatteren og forlaget for å sette den i gang.


Antallet som kjøpes inn gjennom de såkalt automatiske ordningene varierer for hvert år og fastsettes av Kulturrådet. Et faglig utvalg vurderer bøkene, som må være utgitt før søknader om innkjøp blir behandlet.


Får du positivt svar vil bøkene, gjennom Kulturrådets distributør, sendes direkte til norske folkebibliotek for utlån i Norge. De leveres både som papirbøker og ebøker. Bildebøker leveres kun som papirbøker.


Det er midler fra Norsk Kulturfond som finansierer innkjøpene.


Ordningen endret

Kulturrådet administrerer seks innkjøpsordninger. Fire for skjønnlitteratur, én for oversatt litteratur og én for tegneseriebøker. I slutten av artikkelen finner du lenker til de forskjellige ordningene.


Som et prøveprosjekt i perioden 2020 - 2022 sendes innkjøpte titler for barn og unge som papirbøker også til et utvalg skolebibliotek.


De innkjøpte bøkene skal være tilgjengelige i folkebibliotekene i minst fem år. Utgivelsesåret regnes som første år.

Ekstra mulighet

De eventuelt innkjøpte bøkene kommer i tillegg til de som lokale biblioteker kan tenkes å kjøpe inn. Biblioteker har egne budsjetter, og flere av Kolofons forfattere har vært aktive i så måte.


Det kan altså lønne seg å kontakte ditt lokale bibliotek, både der du bor, der du har bodd og der du er født og oppvokst. Gjør du disse bibliotekene oppmerksomme på at du har utgitt en bok, kan det føre til at du kjøpes inn også på den måten.

Innkjøpt hver gang

Terje Torkildsen, leder i Rogaland forfatterlag, skuespiller, komiker og forfatter av 10 bøker er i år aktuell med «Stavanger Stories 3». Han er både prisbelønt flere ganger og innkjøpt av Kulturrådet hver eneste gang.


– Hvordan i all verden har du fått til å bli innkjøpt hver gang?


– Jeg har vel hatt litt flaks, men jeg har også arbeidet målbevisst. Kvalitetssikring er avgjørende dersom du skal bli vurdert som god nok og dermed bli innkjøpt. For min del lager jeg alltid en slags redaksjon rundt meg selv av folk som jeg kjenner og stoler på. I tillegg benytter jeg meg av konsulenttjenester som forlaget tilbyr. Det er veldig viktig å be om råd og å ta imot råd for at boken skal bli god nok.


– Betyr det at det kan være ris til egen bak hvis du ikke ber andre om hjelp underveis?


– Ja, jeg tror det, sier Terje Torkildsen som har arbeidet så nøye med hvert eneste manus at han aldri er blitt refusert.


– De fleste som holder på med dette jo skrive. Det blir en balansegang mellom selvkritikk og selvtillit. Det er ikke bra å være for skråsikker. Samtidig skal man jo ikke miste motet, sier han.


– Hva betyr det å bli innkjøpt av Kulturrådet?


– Det er ekstremt viktig, både for forfatteren, bibliotekene og forlagene. Det gir deg jo økonomisk grunnlag for å fortsette å skrive, sier Torkildsen.


BE OM HJELP: Terje Torkildsen har utgitt 10 bøker og har alltid bygget opp et nettverk av rådgivere rundt seg (Foto: Marius Vervik).


Lang prosess

Forfatter Jan Tore Horpestad er også innkjøpt. I likhet med Torkildsen brukte han lang tid før alt var klart for utgivelse. Horpestad ga ut «Storesøster og Hjertebarnet» på Kolofon Forlag i 2020, og har tidligere utgitt en barnebok.


– Jeg begynte med «Storesøster og Hjertebarnet» allerede i 2017. Først i 2019 ble førsteutkastet til manus sendt Kolofon Forlag, forteller Horpestad.


– Hvorfor gikk det et par år?


– Jeg brukte et halvårs tid på å tenke og resten av tiden på å skrive.


– Hvor viktig for sluttresultatet er en slik prosess?


– Det er helt avgjørende. Jeg har brukt alle de konsulentmuligheter som er tilgjengelig, strøket, skrevet om og endret til jeg omsider var fornøyd, sier Jan Tore Horpestad.


For hans del ble 1 650 bøker innkjøpt, noe som ga et pent overskudd.


LANG TID: Jan Tore Horpestad mener det er avgjørende for bokens kvalitet å benytte seg av alle de rådgivnings- og konsulentmuligheter som fins, i tillegg til å ha god tid når prosjektet skal tenkes ut og skrives (Foto: Privat).


Her er ordningene

Ved å følge denne lenken finner du oppdatert informasjon om de fire innkjøpsordningene for skjønnlitteratur: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/innkjopsordning-ny-norsk-skjonnlitteratur

Ved å følge denne lenken finner du oppdatert informasjon om innkjøpsordningen for tegneserier:

Ved å følge denne lenken finner du oppdatert informasjon om innkjøpsordningen for oversatt litteratur:

Faglitterær støtte

Skriver du en fagbok, fins også andre muligheter for støtte. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) tildeler prosjektstipend etter søknad to ganger i året.


Både medlemmer av NFFO og ikke-medlemmer kan søke stipend. Treårige arbeidsstipend til frilansforfattere, aktualitets- og debattstipend, reise- og diversestipend, honnørstipend og utvidet honnørstipend er NFFOs kategorier.


Her kan du lese mer om disse ordningene:

Comments


bottom of page