top of page
Søk

Flott omtale for boken om verdens viktigste kvinne

Oppdatert: 7. des. 2021

Naturlig språk og flytende fortelling så både barn og voksne kan forstå hvor avgjørende hun er.


Det skriver den danske bokanmelderen, journalisten og forfatteren Charlotte Rørth om Ragnhild Bakke Waales bok «Verdens viktigste kvinne, om Maria og barnet hennes».


Boken er utgitt på Kolofon Forlag.


Rørth er kjent for blant annet bestselgeren «Jeg møtte Jesus» (på norsk 2015) og «Med rank ryg - om tro og moderskab» (Bibelselskapet, 2021) .


BOKVEGG: Ragnhild Bakke Waale fikk sin dødsdom på grunn av kreft i 1999. Mer enn 20 år senere er hun frisk, har utgitt et tjuetalls bøker – som er solgt i nærmere en halv million eksemplarer (Foto: Stig Nilsson).


Farge og fylde


Anmelderen skriver: «Med (boken) ‘Verdens viktigste kvinne? Om Maria og barnet hennes’ har Ragnhild Bakke Waale begået en fin og yndig bog, der på enkel vis fortæller, hvorfor netop en mild kvinde blev moder til kristendommen og dermed blev en kvinde, alle andre kvinder kan spejle sig i. Et forbillede kalder hun Maria og skaber en samlet, mundret og flydende fortælling om hende, så både børn og voksne kan forstå, hvor afgørende hun er.


Ragnhild Bakke Waale holder sig lokalet til bibelteksterne og giver dem farve og fylde gennem sine egne ord og de mange nøje udvalgte illustrationer fra århundrederne siden barnets fødsel. At Maria ikke blot er mor til ham, men også symbolsk kirkens mor og tillige et af de mest brugte motiver på ikoner og har betydning i islam, skriver hun enkelt og redeligt om, så der kan blive samtaler i stedet for konflikter».

I Marias ånd


Anmelderen fortsetter: «Bogen er skrevet i Marias ånd, for den handler om at sige ja. Ja til livet. Ja til troen. Ja til det, der kommer.


Den vil være velegnet som jule- og dåbs- og konfirmandgave til piger og kvinder, men også til de mænd, der kunne trænge til at vide mere om de kvinder, der også er vigtige. En af dem den vigtigste», mener Charlotte Rørth.


– Et forbilde

I forbindelse med utgivelsen av boken, fortalte forfatter Ragnhild Bakke Waale i et intervju at hun blant annet stiller spørsmålet: «Hva ville skjedd hvis Maria hadde sagt nei til engelen Gabriel?»


Hennes svar er: – Det er et interessant tankespill, men selvsagt umulig å kunne svare på. Hun sa jo ikke nei. Hun sa ja! Og tenk hva det kostet henne! At hun sto oppreist i alt hun måtte igjennom er for meg veldig spennende, og jeg ville skrive min nye bok om nettopp henne. Evangeliene forteller bare bruddstykker om henne. Derfor er det viktig å få et helhetlig bilde av Maria, Jesu mor.


– Fordi?

– Jeg har hele livet vært opptatt av kvinners posisjon. Maria og mange etter henne måtte vokse opp i patriarkalske systemer. Hun er for det meste fremstilt som ydmyk, lydig og som tjenerinne, men hun var også oppreist, handlekraftig og modig. Derfor var dette for meg en viktig bok å skrive, sier Ragnhild Bakke Waale.

En vegg med bøker


I Ragnhilds arbeidsrom hjemme i Larvik er en hel vegg dekket med hennes egne utgivelser. Hennes største og mest langvarige suksess er en serie lærebøker for flere ungdomsskoletrinn i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), utgitt av Cappelen Damm, og gjennom 25 år solgt i over 300.000 eksemplarer.


– Kunnskap er viktig, sier Ragnhild, utdannet lektor og med kristendom som hovedfag. – Når elever skulle svare på hva de visste om Bibelen, ramset enkelte opp både Moses og Sokrates i samme setning. Her trengs kunnskap, sier hun.


Små bøker utgitt av Inspirasjon Forlag, gavebøker med både sekulært og religiøst innhold, større utgivelser på forlag som Cappelen Damm, Verbum, Akribe og Kolofon. Telles smått og stort med, snakker vi om til sammen rundt 40 boktitler.


– Det var da voldsomt, og i tillegg har du laget kort og kalendere med visdomsord og annet, jammen er du poet også?


Hun ler. – Jeg har skrevet 30 små dikt eller betraktninger i hver av disse gavebøkene, så, jo, produksjonen har vel ikke vært så verst – tatt i betraktning at jeg i 1999 fikk beskjed om at livet ville ta slutt om tre til fem år, sier hun.


73-åringen er forresten gift med pensjonert rektor og lektor Svein Kr. Waale, som også er kjent som tidligere fylkesordfører i Vestfold.

Maria tar grep


Boken «Verdens viktigste kvinne» sier hun også: – Jeg har kjempet et helt liv for kvinners plass, både i samfunnet og i kirken. Jeg har også fulgt de homofiles kamp. Min nevø er homofil, og jeg har fulgt hans kamp for å komme til rette med seg selv i kirke og samfunn. Bibelens innhold er for meg en gyldig sannhet. Men Bibelen er også et kulturdokument. Derfor må vi tolke det som står der inn i vår tid, mener Ragnhild Bakke Waale.


Evangeliet etter Lukas åpner med å beskrive at Maria blir gravid og føder Jesus, men hoveddelen handler om Jesu offentlige virksomhet fra han var tretti år – ikke særlig mange ord er spandert på Jesu mor.


Etter at engelen Gabriel hadde vært hos Maria, dro hun de tre dagsreisene til Juda fjelland. Der møtte hun sin slektning Elisabeth, som i høy alder var seks måneder på vei. Ifølge Bibelen ble Maria fylt av Den Hellige Ånd, og Elisabets barn rørte på seg. Om dette skriver Lukas en av Bibelens ofte siterte utsagn, lagt i Elisabeths munn: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt.»


Lukas beskriver at Maria dro til Elisabet med et eneste vers. Tenk hvilket mot hun må ha hatt! Det var farlig for en ung kvinne å reise alene i de dager, sier hun.


– Mitt poeng er at Maria var mer enn bare mild. Hun tar grep. Hun er handlekraftig. Hun er et forbilde. Derfor er denne boken viktig.


Kvinnene kommer


– Men verken Den norske kirke eller andre religiøse institusjoner er særlig kjent for å endre seg annet enn i sneglefart, er det likevel endring å spore her hjemme?


– Vi kan glede oss over mange ting, sett fra et kvinneperspektiv. Blant annet har kvinnene fått større plass i prestetjenesten. De sitter også i stadig flere ledende posisjoner. Jeg tror på mange måter kvinnene er i ferd med å få sin rette plass i kirken.


– Hvorfor er det viktig?


– Vi trenger jo både menn og kvinner som prester. De utfyller hverandre. Det er viktig med erfaringsbredde for å takle alle de menneskelige relasjonene som en prest må forholde seg til. Her kan kvinnene ofte ha et fortrinn, sier Ragnhild Bakke Waale.Comments


bottom of page