top of page
Søk

– Ja, takk, begge deler

Oppdatert: 15. jan. 2022

– Videoproduksjoner, podcaster, lydbøker og fysiske bøker i skjønn forening. Det handler om å forstå hvor kraftfulle de digitale plattformene er.


Det mener forlagssjef Widar Løw Trondsen om forfatterens rolle i bokens verden i 2022 og framover.


SAMSPILL: En forfatter i 2022 og i årene som kommer må være synlig på digitale plattformer, i samspill med den fysiske boken, mener forlagssjef Widar Løw Trondsen i Kolofon Forlag. (Foto: Stig Nilsson.)


Både og

– Vi arrangerer tradisjonelle boktreff, for eksempel på litteraturhuset i Oslo, for de av våre forfattere som ønsker det. Samtidig kan leserne bli kjent med både forfattere og bøkene de har skrevet gjennom vår pressetjeneste, som produserer videobokbad på Kolofon YouTube.

– Det er gode grunner til at vi har etablert vår egen YouTube-kanal og publiserer podcaster på Spotify og andre strømmesteder. I dagens bokmarked må vi operere med både fysiske lanseringer og digitale løsninger for å nå ut, sier forlagssjef Widar Løw Trondsen.


Bare fordeler

– Hvilke fordeler er det ved selvpublisering? Og er det noen ulemper?

– Fordelene er først og fremst at forfatteren selv har full kontroll på alle plan. 2.500 forfattere har valgt Kolofon Forlag. Det har sin bakgrunn i at stadig flere ønsker å beholde en større andel av boksalget selv. Når du først har betalt for å gi ut boken hos oss, går alle inntektene til forfatteren, som selv kan kontrollere hvordan det står til med inntjeningen gjennom vår forfatterportal. Der kan forfatterne logge seg inn med hvert sitt unike passord og følge med på boksalget når som helst, sier Løw Trondsen.


– En stor andel rapporterer at de ikke kommer igjennom hos de såkalt tradisjonelle forlagene. Klagemålene gjelder ikke bare at nåløyet er trangt, men også at de overhodet ikke får svar, at de tilbakemeldinger som gis fra forlagskonsulenter er lite konstruktive – og ikke minst at de ikke får innsyn i økonomi og salgstall slik de ønsker, presiserer han.

SKIFTE: – Stadig flere forfattere ønsker full kontroll over økonomien ved egne bokutgivelser, og dette tilbyr Kolofon Forlag gjennom vår Forfatterportal, sier forlagssjef Løw Trondsen. (Foto: Stig Nilsson.)


– Ulemper? Nei, det er det vanskelig å se for seg. Kolofon Forlag bruker den samme ekspertisen som andre når det gjelder konsultasjon, redaktører, korrektur, språkvask, design og alt som skal til for å lage en bok. Ulempen er i og for seg at forfatteren betaler utgivelsen selv, men vi tilbyr opplag så små eller så store som hver enkelt forfatter har råd til å trykke, sier han.


​– Vi kommer etter


– Hvorfor tror du mange forfattere fremdeles velger å utgi bøkene sine på etablerte forlag?


– Først og fremst fordi det henger igjen at det er mer aktverdig å bli såkalt antatt hos et tradisjonelt forlag, men se på musikkbransjen. Der har opphaverne og artistene lenge vært lei av plateselskaper som stikker av med mesteparten av inntektene. Plateselskapene betaler riktig nok for produksjonen, og det kan være dyrt og må tjenes inn igjen, men i dag er alt digitalisert. Det har musikerne skjønt mer av enn mange av forfatterne. Artistene selvpubliserer i stort omfang. Det kryr av hjemmestudioer og digitale distributører. De som lager sangene gjør det langt, langt billigere enn i den tidligere analoge verden, og beholder alle inntektene selv. Dette er en parallell til det som nå skjer med et selvpubliseringsforlag som vårt. Forfatterne strømmer til oss.


– I våre dager er det jo også veldig kjekt, siden landet vårt er langstrakt, at vi bare kan sitte foran pc-en og kikke på den lange rekken av bøker vi har til salgs på vegne av forfatterne, lese om dem i ro og fred, velge hva vi vil ha, legge dem i handlekurven på våre hjemmesider, og så sender vi bøkene rett hjem til din poskasse. Enklere kan det ikke bli.


KLIKK på bildet over og se deg rundt på våre hjemmesider, der både våre tjenester, forfatterportalen, vår nettbokhandel og mye annet er prublisert.– Minst like bra

– Noen myter du vil knuse om selvpublisering?


– At du liksom ikke er god nok forfatter uten å publisere tradisjonelt. Vi har som sagt minst like kvalifiserte konsulenter og produksjonsapparat som andre forlag. Dessuten har vi mange eksempler på forfattere som har meldt overgang til oss etter å ha gitt ut flere bøker på tradisjonelt vis. De sier alle sammen at de er lei av ikke å bli blir behandlet godt nok.


– Hvilke fallgruver ser dere mange ferske forfattere gå i?


– Ikke så mange. Kanskje først og fremst at de fleste trenger korrektur, språkvask og noen ganger hjelp til å omstrukturere manus i dramaturgisk forstand. Dette er tjenester vi selger, og skal produktet bli godt nok, er det viktig ikke å tro at du er ferdig utlært. Ellers synes jeg ikke debutanter flest går i så mange feller. Kvaliteten på de manuskriptene vi får inn holder ofte høyt nivå.


– Kan man selvpublisere innenfor alle sjangre, eller egner det seg best for skjønnlitteratur?


– Absolutt alle sjangere. Hvis noen søker opp Kolofon Forlag på nettet, vil de finne en katalog som favner fra bøker om sopp med oppskrifter det tar fire år å spise seg igjennom, via selvbiografier til reisebøker, kriminalromaner, andre skjønnlitterære romaner og barnebøker.


– Fremtiden er digital

– Jeg har lyst til å legge til at det er først når boken kommer ut at salgsarbeidet begynner, i den forstand at boken må bli synliggjort på best mulig måte for å selge, mener Løw Trondsen. – Vår salgssjef Martin Finholth forklarer alle sider ved dette i en egen videoproduksjon, som du kan se gratis på Kolofon YouTube ved å klikke på bildet under.


KLIKK på bildet over for å se og høre salgssjef Martin Finholth gi råd om salg av bøker.(Foto: Stig Nilsson).


– Vi har videreført en stor, digital satsning også i år for å hjelpe forfattere i så måte. For det første har vi bygget opp vår egen, digitale bokhandel, der provisjonen er lavere enn hos de andre nettbokhandlerne. Vi har også knyttet til oss folk med lang erfaring – som nå produserer de podcastene og videobokbadene som jeg nevnte innledningsvis. KLikker du på bildet under, får du tilgang til våre podcaster på Spotify, som vi også publiserer som audioproduksjoner under vignetten Kolofon Bokbad


KLIKK på bildet over for å se og høre vår reporter Stig Nilsson i podcast-samtale med noen av våre forfattere på Spotify.


– Alt dette som en konsekvens av en tidsepoke der fingre, øyne og oppmerksomhet så godt som aldri er langt unna en smarttelefon, nettbrett eller en pc-skjerm. Vi kan med andre ord nå fram til lesere og seere Norge rundt og hele verden rundt på et blunk. Ikke bare kan de lese forfatternes verker ved å kjøpe bøkene, men de kan høre dem i podcaster, bli bedre kjent med både bøkene og forfatterne i videoproduksjoner, og vi synliggjør våre forfattere i tråd med den digitale virkeligheten.


– Det er dette som er forfatterens verden i 2022 og i årene som kommer, der også forfatteren selv må lære seg å beherske de mange mulighetene som finnes gjennom tjenester som Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og andre, sier forlagssjef Widar Løw Trondsen.

bottom of page