top of page
Søk

FRA SPILL TIL VIRKELIGHET: HVORFOR DET GIKK GALT MED BREIVIK

Hvordan kunne Breivik sause sammen dataspillene World of Warcraft og Call of Duty med korsfarerne i Knights Templar og politisk propaganda fra konflikten mellom Israel og Palestina? Og deretter ta sin egen «orden» inn i den virkelige verden? Det forsøker forfatter Ove Andre Johansen å finne ut av i boken «Nivå 71. Fra spill til virkelighet om Anders Behring Breivik».


Basert på egne studier av Aspergers syndrom – et syndrom han selv har – ser Johansen en rekke gjenkjennelige trekk ved massemorderens personlighet. Kan Breivik forklares? Johansen forsøker, og bringer flere nye begreper på banen i sin analyse. Gjør deg klar for et dypdykk ned i hypernarsissisme, stimuli-narkomani, Aspergers-Storhets-Faktor, New Left og New Right.


Ove André Johansen


Ove André Johansen har gitt oss en lengre monolog der han greier ut og forklarer hvorfor og hvordan «Nivå 71» ble til. Det har blitt et bokprosjekt basert mye på egne livserfaringer. Både med hensyn til Aspergeres subjektive virkelighetsforståelse, men også hvordan mennesker med syndromet behandles.


Modenhet, mønstre og sammenhenger

«Jeg er en mann som ble 60 år i januar, og det er først nå jeg føler meg skikkelig voksen.»


«Et eller annet sted har jeg lest at Aspergere modnes og blir voksne sent, og jeg tror at etterhvert som vi blir eldre forsvinner noen av trekkene slik at vi blir mer like vanlige folk. Alle trekk hos en Asperger finner man også blant den normale befolkningen. For meg er ikke Aspergers syndrom noen sykdom, hverken psykisk eller fysisk; det er et syndrom slik navnet sier. Det handler mer om personligheter som modnes sent, men hvor eksepsjonelle evner gjerne utvikles innen deres interessefelt. Aspergere er sterke på fokus, tunnelsyn, konsentrasjon, oppmerksomhet, forståelse og det å se mønstre og sammenhenger. Fordi vi er sent ute innen sosiale ting som å knytte kontakter og å naturlig blande oss med andre, får vi en eksentrisk og påfallende oppførsel.»

 

En annerledes oppvekst

«Fra jeg var liten prøvde jeg hardt å forstå meg selv, andre, og hva som skjedde rundt meg. Derfor har jeg alltid grublet og undret meg mye. Da jeg ble ungdom, elsket jeg å lese selvhjelpsartikler og stoff om helse og medisin i ukeblader. Etterhvert kjøpte jeg mange bøker om psykologi og psykiatri. Da jeg flyttet til min far i Nord-Norge som 13-åring, begynte jeg å vanke på skolebiblioteket som holdt åpent om ettermiddagen 3 dager i uken. Der fordypet jeg meg i psykologisk faglitteratur. Jeg leste også mye norrøn og gresk mytologi.»


«Hele livet har jeg sett fattigdom, rus og psykiatri rundt meg. Jeg har sett mange skjebner, og forsøkt å forstå dem. Helt fra jeg var barn likte jeg å omgås eldre mennesker med mye erfaring, kunnskaper og interessante liv. Jeg elsket å sitte og høre på dem. Til gjengjeld hjalp jeg dem tilbake med praktiske ting. Jeg tror de likte vennskapet med et rart barn – og etter hvert en ungdom som var fryktelig nysgjerrig.»

 

Politikk og karriere

«Tidlig ble jeg opptatt av politikk, filosofi og historie, og å se etter mønstre og sammenhenger som kunne gi forståelse og mening. Derfor reiste jeg som 19-åring med Den Reisende Folkehøyskolen til India. Deretter jobbet jeg et par år i UFF, U-landshjelp fra folk til folk. Jeg meldte meg først inn i Sosialistisk Ungdom, så i Internasjonale Sosialister (IS), og ble etterhvert en ekstremist på venstresiden. På den tiden leste jeg mye om sosialisme og kommunisme. Jeg har alltid vært opptatt av forståelse, mønstre og sammenhenger, men Marx, Lenin, Trotsky og Rosa Luxemburg rant som sand mellom fingrene mine. Det var noe som ikke stemte!»


«Etter å ha opplevd et slags paradigmeskifte, meldte jeg meg inn i Senterpartiet fordi de var best i forhold til Nei til EU. I over ett år brukte jeg all min tid på Oslo Sp, men opplevde vel det samme som Breivik i FrP: at jeg var uønsket og ikke slapp til. Derfor meldte jeg meg ut og startet Rettferdighetspartiet. I denne perioden oppsøkte jeg også Fattighuset, og deltok der som frivillig i åtte år. Dessuten ble jeg med i Filosofisk Forum. Etter hvert skrev jeg boken «Hjernen og Gud», og ga ut en plate. Jeg startet også et rengjøringsbyrå/malerfirma. På det meste hadde jeg 39 ansatte. Men så brant bygningen vi holdt til i. Utstyr og maskiner ble ødelagt, og jeg gikk konkurs.»

 

Fiktive verdener

«Etter at Breivik hadde utført terroren 22. juli, og det begynte å komme mange artikler og bøker om hans liv, la jeg merke til likhetene mellom Breivik og meg. Begge hadde en vanskelig oppvekst med psykisk ustabile mødre. Begge hadde hoppet av videregående skole. Begge hadde startet firmaer som gikk konkurs, og begge hadde vært med i partier der vi ble betraktet som uegnet og uønsket. Kanskje så medlemmene i SP og FrP på oss som eksentriske, at vi hadde en påfallende oppførsel?»


«Mange Aspergere lever i fiktive verdener. Noen i spill, og andre via fantasy (eventyr) i bøker, filmer og virtuelle nettsamfunn. Nå skjønner jeg at jeg har kjent mange Aspergere gjennom livet. Jeg ser at disse vennene har vært påfallende eksentriske – og mange av dem har jeg forsøkt å forstå så godt jeg kunne!»

 

Et dypdykk ned i syndromet

«Jeg fant altså mange likheter med Breiviks måte å være på. Etter at jeg hadde fylt 50 testet jeg meg for Aspergers syndrom. Utslaget var sterkt. Plutselig forsto jeg hvorfor jeg var så annerledes, og hvorfor livet hadde blitt som det ble. Dette gjorde at jeg kunne forandre meg, og forholde meg til ting på en annen måte enn før. Nå begynte jeg å være høflig og hyggelig overfor alle jeg møtte. Jeg leste alt jeg kom over om Aspergers syndrom, og bestilte 10 bøker på én gang i bokhandelen. Jeg leste vitenskapelige artikler på Pubmed og kjente igjen trekk ved andre Aspergere. Jeg oppdaget da at Breivik delte mange av trekkene, men jeg kan jo ikke diagnostisere ham – kun si at jeg ser at han har trekk av Aspergers syndrom.»

 

«Jeg skjemmes ikke av å ha Aspergers syndrom. Det er fint at folk får lese om det. Dessuten synes jeg det er viktig å beskrive de sidene av Breivik som jeg ser, og sette de i riktig kontekst. Jeg skal ikke påstå at jeg har rett i alt jeg skriver, men det jeg skriver kan kanskje få andre til å tenke i andre baner når det gjelder Breivik.»

 

Propagandaens kraft

«Slik jeg ser det, henger alt sammen. Det spres propaganda overalt i media og fra politikerne, og selv om noe ved første øyekast ikke ser ut til å ha sammenheng med andre ting, så henger alt sammen med alt. Propaganda fra én konflikt kan gjøres om til noe nytt av en med Aspergers syndrom. Det spres ikke krigspropaganda bare fra media, men også fra politikere jeg navngir i boken. Tidligere partier som var mot krig, som Rødt og SV, støtter nå krigen i Ukraina. Norge har siden begynnelsen av 1990-tallet vært med på 10 av USAs kriger, bl.a. i Afghanistan, Irak, Syria og Libya. Der har det vanket massiv propaganda mot muslimske statsledere og organisasjoner. Bare noen måneder før Utøya, slapp Stoltenberg og Norge 588 bomber over Libya. Resultatet? Et av Afrikas mest velfungerende land ble ødelagt.»


«Breivik er IKKE en nazist, men han er en av globalistenes høyreekstremister, hvor ideologiene handler om New Right og kontrajihadisme. Globalistenes New Right og kontrajihadister er mot nazister, muslimer og islam, men for Israel og jøder. Den gamle rasismen mot jøder snus, og vendes her mot islam og muslimer. Utifra hva jeg har lest, handler New Right om å få dumme, hvite, kristne europeere til å hate islam og muslimer.»

 

«Israel, Mosssad, CIA og andre har spredd omfattende propaganda mot muslimer og palestinere for at Israel skal kunne drive med apartheid, folkemord og etnisk rensing. Samme propaganda har også blitt spredd av kristen-sionister og kontrajihad-bevegelsen. Breivik har tatt til seg og stjålet propaganda ment for Israel–Palestina-konflikten og brukt den i sitt manifest. Fordi han har Aspergers syndrom, har han funnet mye informasjon og propaganda mot palestinere og islam, og blandet dette med Knights Templar


Siste brett

«I dataspillet World of Warcraft nådde Breivik det høyeste nivået, nemlig brett nr. 70. Da ble han en såkalt justitiarius og fikk sitt eget laug. Da Breivik brakte spillet til neste nivå – i den virkelige verden – var han i eget hode blitt kommandør og justitiarius i Knights Templar. Til anledningen lagde han sin egen uniform med medaljer. Det er denne som vises på forsiden av boken min «Nivå 71». I et annet dataspill, Call of Duty, lærte han seg å skyte.»

 

«Mange som begår skoleskytinger og utfører terrorisme, har Aspergers syndrom. De blir påvirket av det som er i tiden, og tror de kan rettferdiggjøre drap og terror. Jo sykere samfunnet blir, med blood games (slåssing og kampsport), krigsspill, krigsfilmer og propaganda, desto sykere og mer voldelige blir unge menn – gjerne de som ellers er tapere. Krigspropaganda fra politikere avler altså frem psykopater og voldelig samfunn, hvor folk har mistet empati og innlevelsesevne.»  

 

«Breivik ble ikke slik han ble, helt av seg selv. Han fanget opp strømninger som var i tiden. Hvis man skal ta et oppgjør med Breivik, må man samtidig ta et oppgjør med propagandaen og krigsspillene Breivik var opptatt av.»

 

I mål med boken

«Det var godt å endelig bli ferdig med «Nivå 71», men som en Asperger, har jeg hele tiden trodd at jeg kom til å fullføre boken. Nå er jeg allerede i gang med å skrive en ny bok. Jeg kommer nok i havn med denne også, uansett hvor lang tid det tar.»


Nivå 71 handler du her.
1件のコメント


bottom of page