top of page
Søk

Krig, motstand, evnen og viljen til forsvar

Tre forfattere samles til temakveld om forsvarsvilje og forsvarsevne i Trondheim 21.juni.


I samarbeid med Forsvarsmuseet Rustkammeret og Brigadeveteranforbundet i Midt-Norge arrangerer Kolofon Forlag temakvelden, som er åpen for alle og som starter klokken 18.00.

Det er gratis adgang til arrangementet, og forsvarets lotter selger kaffe og vafler.

FORSVARSVILJE og forsvarsevne er tema når tre av Kolofon Forlags forfattere samles på Rustkammeret i Trondheim 21. juni. Det er gratis adgang for publikum (Foto: Forsvarsmusset Rustkammeret).Satt i perspektiv


Bakteppet er de pågående krigshandlingene i Europa og den pågående konflikten mellom øst og vest. Temakvelden retter søkelys mot de krav som vårt forsvar møter i både fredstid og ikke minst når det er krig.


Er forsvarsevnen like stor som forsvarsviljen? Er evnen og viljen tilstrekkelig til stede? Disse og flere andre spørsmål håper vi å finne noen svar på, samtidig som tre av våre mest skriveføre forfattere gir leserne ulike perspektiver.


Militær erfaring


Det er betydelig militær erfaring som samles på Rustkammeret denne junikvelden. Arild Hjerde er aktuell med boken «Grensejeger under den kalde krigen». Hjerde kom til Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) i 1960 som sersjant. Han tjenestegjorde ved avdelingen i 18 år, avbrutt av seks måneder ved den dansk-norske bataljonen (DANOR) tilknyttet United Nations Emergency Force (UNEF) i Gaza i 1966–1967.Hans år ved GSV omfatter en viktig periode i garnisonens historie, preget av Den kalde krigen. – Med hans senere tjeneste ved Forsvarets overkommando og Etterretningstjenesten som tjenestegjørende offiser, rådgiver og kontorsjef, har hans beskrivelser stor legitimitet, skriver generalløytnant Hjalmar I. Sunde blant annet i bokens forord.

DE TIDLIGERE GSV-stasjonssjefene Arild Hjerde og Ragnar Aslaksen (t.h.) sammen med to av dagens grensejegere, Jan Magnus Vaule og Ole-Martin Heggem Roald, ved den gamle broen på Korpfjell (Foto: Forsvarets Forum).
Kvinner og motstandsbevegelsen


Britt Tove Berg Brestrup er forfatter av «Usynlig i krig og fred», en bok om motstandskvinnen Solveig Lystad. I denne boken får vi blant annet vite hva krigen kostet for motstandskvinnene, som på flere måter utgjorde en minst like stor kraft i den hemmelige motstandskampen som mannfolkene.

PENSJONERT oberst og forfatter: Britt Tove Berg Brestrup har utgitt «Usynlig i krig og fred», en bok om motstandskvinnen Solveig Lystad (Foto: Stig Nilsson).


Berg Brestrup er pensjonert oberst fra forsvaret, med erfaring fra internasjonale militære oppdrag for FN, NATO og humanitært arbeid for Norges Røde Kors og Utenriksdepartementet, både i Midtøsten og på Balkan.


Hun var også den første kvinnelige sjef for observatørstyrken på Hebron i Palestina, og er tidligere president i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner.Om Martin Linge


Svein Linge debuterte som forfatter i 2019, med boken «Mennesket og krigshelten Martin Linge». Et sentralt spørsmål i denne boken er: Kva skjedde då krigshelten Martin Linge fall i Måløy 27. desember 1941? Var det hans feil slik den offisielle historia er? Eller gjekk han i ei felle fordi britiske kommandosoldatar ikkje hadde gjort jobben sin? I denne boka blir historia til det einaste augnevitnet, som dokumentert frå fleire kjelder var med Martin da han fall, fortalt.

SVEIN LINGE skriver om Martin Linges skjebne (Foto: Staale Wattø).


Svein Linge er bonde, journalist, redaktør, forfatter og adjunkt med engelsk og historie grunnfag, har vært folkevalgt i Norddal, lærer i både ungdomsskolen og på folkehøgskole, har vært reporter i blant annet NRK, Sunnmørsposten og Bondebladet og redaktør i lokalavisa Storfjordnytt. Han var også informasjonssjef på Det Norske Teatret i en årrekke.


Forsvarsmusset Rustkammeret

Kongsgårdgata 1d, 7013 TRONDHEIM

tirsdag 21. juni kl. 18.00

GRATIS adgang


Comments


bottom of page