top of page
Søk

Kvinners rettigheter utslettet av islamister

Nå har du en unik mulighet til å møte forfatteren Lily Bandehy i bokbad med forfatteren og historikeren Halvor Tjønn.


I løpet av dette bokbadet kan du blant annet få bedre innsikt i hvorfor iranske kvinner i dag protesterer mot det islamske regimet og brenner hijabene sine i hjemlandet.

BOKBAD: Lily Bandehy skal bokbades av Halvor Tjønn 26. april. Benytt sjansen til å få mer innsikt i hvorfor iranske kvinner i dag brenner sine hijaber (Foto: Stig Nilsson).


Gratis temakveld

Kolofon Forlag inviterer til temakveld i Prinsens gate 1, 26. april fra klokken 17.00 til 19.00. Det er gratis adgang, men plassen er begrenset. – Vi ber derfor om at interesserte sender oss en bindende påmelding på epost til post@kolofon.no, sier forlegger Widar Løw Trondsen.


I sin femte bok, «Kvinner i islam - Islams forakt for kvinner» skriver Bandehy en sann historie som er både grusom og 1400 år lang. Forfatteren analyserer og dokumenterer hvordan kvinnerettigheter ble utslettet under islam og islamsk styresett.


Kunnskap og innsikt

Boka er bygget opp som en dokumentarisk fortelling. Den trekker historiske linjer helt fra persernes storhetstid, til islams utvikling gjennom tidene i Midtøstenkulturer og fram til våre dagers erfaring med innvandring gjennom 50 år.


Med betydelig innsikt, kunnskap og personlig erfaring i forhold til tematikken, opplyser Bandehy leseren med fakta som solid gjennomgangstone i framstillingen. De kommentarer som forfatteren kommer med underveis gjør at leseren forstår sammenhenger som kanskje ikke har vært åpenbare for mange av oss tidligere. Boka tilfører både menn og kvinner ny kunnskap og innsikt, og er en grunnpilar for kvinnenes stemme i en historie skrevet av menn.


To spennende forfattere

Lily Bandehy er født 1949 i Iran og er forfatter og debattant, tidligere lærer og psykiatrisk sykepleier. Hun kom til Norge som flyktning fra Iran i 1988. Bandehy var politisk aktiv under både sjah- og Khomeini-regimet. Som samfunnsdebattant er Bandehy kjent gjennom sitt kritiske blikk mot religion og da spesielt islam. Hun er opprinnelig muslim, men har konvertert til kristendommen. I 2008 var hun med å grunnlegge organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold) og 2016 Ex-Muslims of Norway og var nestleder i organisasjonen Ex-Muslims of Norway.


I 2019 ble hun tildelt Født Fri-prisen. Hennes femte bok kom ut i 2021 og ble lansert under politibeskyttelse. Lily Bandehy er feminist og aktivist. Hun er mot barneekteskap og barnehijab.


Halvor Tjønn, som skal bokbade forfatterkollega Lily Bandehy, er historiker, forfatter og tidligere journalist og utenrikskorrespondent. Han har utgitt en rekke bøker. I denne sammenhengen er den mest aktuelle «Muhammed – slik samtiden så ham», en bok om hvordan de eldste arabiske historikerne framstilte religionsstifteren og profeten.

KVINNER I ISLAM: Det er denne boken, Lily Bandehy's femte utgivelse, som står i sentrum når Halvor Tjønn bokbader Lily Bandehy.1 comentário


fdfr


Curtir
bottom of page