top of page
Søk

Malvik-bok avslører store klubbhus-planer

Oppdatert: 21. okt. 2022

– Nytt klubbhus står øverst på dagordenen, sier styreleder i Malvik Idrettslag, Jan Inge Hov.


I en ny bok om idrettslagets 90-årige historie som lanseres i Malvik onsdag 20. oktober, skrevet av forfatter, dramatiker og journalist Stig Nilsson, avsløres prosjekttegninger som kan komme til å gi lagets kunstgressbane litt av et ansiktsløft, og ikke minst kan idrettslaget omsider komme seg ut av sin brakketilværelse.

STORE PLANER: Slik ser foreløpig drømmen om nytt klubbhus for Malvik idrettslag ut (Illustrasjon: Runar Kolnes).


Forfatteren gir i boken «MIL etter mil og steg for steg» ikke bare vyer om fremtidens Malvik Idrettslag, men ruller også ut historien til ett av Norges mest standhaftige og største breddeidrettslag.


«MIL etter mil og steg for steg" er Stig Nilsson 14. bokutgivelse.

14.BOK fra Stig Nilssons hånd er en historiebok om Malvik idrettslag: «MIL etter mil og steg for steg» (Foto: Jorunn Westeraas).Stiftet av Arbeiderlag

– Denne boken er også blitt en historiebok på flere måter, sier forfatter Stig Nilsson.


– Nasjonale, internasjonale og lokale trender og hendelser refereres til, og forklarer hvorfor nettopp Malvik Idrettslag ble og er forblitt et forbilledlig lag for bredde, med en makeløs oppslutning i nasjonal sammenheng. Rundt 30 prosent av alle innbyggerne i ytre Malvik er medlemmer i laget. Svært få, om noen, kan skilte med en så massiv, prosentvis oppslutning om frivillig arbeid og idrettsutøvelse, sier Nilsson.


Siden det var Malvik Arbeiderlag som stiftet Malvik Idrettslag, siden regjeringen Nygaardsvolds politikk spilte en sentral rolle i utviklingen av det velferdssamfunn som åpnet for fritid, og dermed tid til overs for stadig flere til å drive breddeidrett – og siden nasjonale og internasjonale motsetninger mellom bredden og eliten i høyeste grad påvirket lokalsamfunnet i Malvik, er dette en bok med historiske sammenhenger, som passer godt også til undervisning.


Hyller frivillighet

I tillegg er en rekke lokale hendelser omtalt. Helt fra Malvik ble utskilt fra Strinda i 1891, via ungdomslagenes betydning for det sosiale livet og for idrettslagene i kommunen, opphetede diskusjoner om ytterligere deling av Malvik kommune – med stort politisk engasjement, krigshelter som mister livet i kamp mot tyskerne, og mye annet.


Boka er også en hyllest til frivilligheten og alle de nesten talløse timene som tusenvis av personer og personligheter har lagt ned – og legger ned – til beste for innbyggerne, enten det er arrangementer på 17.mai, store og små idrettsarrangementer, eller en makeløs innsats for å legge til rette for innbyggernes bruk av Malvik kommunes friområder.


Utgivelsen inneholder også historiske og idrettshistoriske bilder som ikke er publisert før, og elleville fortellinger om måter dugnadsarbeidere og gode hjelpere fikk det til, på tross av knapphet.


– Vi er stolte

– Vi er veldig stolte over denne bokutgivelsen, sier daglig leder i Malvik Idrettslag, Merete Rønning Larssen-Aas.


– Nå starter vi feiringen av Malvik Idrettslags 90års jubileum, og vi gjør det med ordfører til stede, sier hun, og ønsker velkommen til Ytre Malvik Samfunnshus torsdag 20.oktober klokken 14 - 16.30!


– Under selve boklanseringen vil vi fortelle litt om bakgrunnen for bokprosjektet,

og vi vil vi benytte anledningen til å hylle alle som bidrar til aktivitet i idrettslaget.

Det blir servert kaffe og kake og i tillegg mulighet for å kjøpe boken, og arrangementet er åpent for alle, sier hun.

HISTORISK PERSPEKTIV: Ett av de aller eldste bildene fra Malvik Idrettslags historie, et svømmestevne på Hundhammersberget i 1934 (Foto: Schröder/ Sverresborg Trøndelag Folkemuseum).

DRØMMEN om nytt klubbhus gjelder ikke bare daglig leder i Malvik Idrettslag, Merete Rønning Larssen-Aas, men også barn i idrettslaget, som har gitt uttrykk for håpet om nytt klubbhus gjennom fargerike tegninger (Foto: Stig Nilsson).

SUKSESS: Padlerne utgjør den ene av 13. avdelinger i Malvik Idrettslag, og er én av de største suksessene for små og store entusiaster i nyere tid (Foto: privat).


Comments


bottom of page