top of page
Søk

Grensejegere under den kalde krigen

Oppdatert: 11. mai 2022

Sovjetunionen demonstrerte sin styrke ved Norges grense i Nord i 1968 under den kalde krigen.


Dette opplevde grensejeger og senere stasjonssjef Arild Viggo Hjerde, som nå har utgitt boken «Grensejeger under den kalde krigen» på Kolofon Forlag, en spennende beretning, spekket med detaljer fra grensetjenesten.


DE TIDLIGERE stasjonssjefene Arild Viggo Hjerde og Ragnar Aslaksen (t.h.) sammen med to av dagens grensejegere, Jan Magnus Vaule og Ole-Martin Heggem Roald, ved den gamle broen på Korpfjell (Foto: Forsvarets Forum).18 års tjeneste

Arild Viggo Hjerde kom til Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) i 1960 som sersjant. Han tjenestegjorde ved avdelingen i 18 år, avbrutt av seks måneder ved den dansk-norske bataljonen (DANOR) tilknyttet United Nations Emergency Force (UNEF) i Gaza i 1966–1967.


Hans år ved GSV omfatter en viktig periode i garnisonens historie, preget av Den kalde krigen.


– Med hans senere tjeneste ved Forsvarets overkommando og Etterretningstjenesten som tjenestegjørende offiser, rådgiver og kontorsjef, har hans beskrivelser stor legitimitet, skriver generalløytnant Hjalmar I. Sunde blant annet i bokens forord.
Nær historie

I dag er dette historie, ikke minst er det spennende historie. Vi hadde Cuba-krisen i 1962, store atombombeprøver på Novaja Semlja i 1961-1962, åpningen av Boris Gleb for tørste nordmenn i 1965-1966, oppmarsjen av den sovjetiske 45. motoriserte divisjon i 1968 og invasjonen i Tsjekkoslovakia samme år, minner Hjerdes bok oss om.


Hjerde hadde hovedsakelig tjeneste ute på flere av de mange grensestasjonene som Garnisonen i Sør-Varanger hadde i løpet av denne tiden. Boken forteller om grensejegernes opplevelser, om beredskapskravene og den utfordrende tjenesten med stort ansvar.


Tjenesten kunne være farlig. Forfatteren har eksempler på dette i sin bok. Ifølge militæreksperter som har lest manus, gir denne boken et «meget verdifullt bidrag til å forstå den rolle våre soldater i grenseland hadde under Den kalde krigen».


Boken lanseres på Forsvarsmuseet i Oslo fredag 20. mai.Comments


bottom of page