top of page
Søk

Bekjempet kreften og har solgt nær 500. 000 bøker

Legene ga Ragnhild Bakke Waale (73) beskjed om at hun hadde noen få år igjen å leve. 22 år senere er hun frisk, og har solgt nærmere en halv million eksemplarer av sine rundt 40 boktitler.

– Jeg er i alle fall så frisk som jeg kan bli. Det er en gave å få livet tilbake, sier Ragnhild Bakke Waale.


Diagnosen kronisk myelogen leukemi skulle likevel ikke stanse den nå meritterte forfatterens omfattende bokproduksjon. Hun kan takke sin bror for livet. En benmargstransplantasjon gjorde underverker.


Nå er hun aktuell med en ny bok utgitt på Kolofon Forlag: «Verdens viktigste kvinne? Om Maria og barnet hennes», en fortelling om styrken til Jesu mor, Maria.


– Et forbilde

– I boken stiller du selv spørsmålet: «Hva ville skjedd hvis Maria hadde sagt nei til engelen Gabriel.» Hva tror du?


– Det er et interessant tankespill, men selvsagt umulig å kunne svare på. Hun sa jo ikke nei. Hun sa ja! Og tenk hva det kostet henne! At hun sto oppreist i alt hun måtte igjennom er for meg veldig spennende, og jeg ville skrive min nye bok om nettopp henne. Evangeliene forteller bare bruddstykker om henne. Derfor er det viktig å få et helhetlig bilde av Maria, Jesu mor.


– Fordi?

– Jeg har hele livet vært opptatt av kvinners posisjon. Maria og mange etter henne måtte vokse opp i patriarkalske systemer. Hun er for det meste fremstilt som ydmyk, lydig og som tjenerinne, men hun var også oppreist, handlekraftig og modig. Derfor var dette for meg en viktig bok å skrive, sier Ragnhild Bakke Waale.


En vegg med bøker

I Ragnhilds arbeidsrom hjemme i Larvik er en hel vegg dekket med hennes egne utgivelser. Hennes største og mest langvarige suksess er en serie lærebøker for flere ungdomsskoletrinn i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), utgitt av Cappelen Damm, og gjennom 25 år solgt i over 300.000 eksemplarer.


– Kunnskap er viktig, sier Ragnhild, utdannet lektor og med kristendom som hovedfag. – Når elever skulle svare på hva de visste om Bibelen, ramset enkelte opp både Moses og Sokrates i samme setning. Her trengs kunnskap, sier hun.


Små bøker utgitt av Inspirasjon Forlag, gavebøker med både sekulært og religiøst innhold, større utgivelser på forlag som Cappelen Damm, Verbum, Akribe og Kolofon. Telles smått og stort med, snakker vi om til sammen rundt 40 boktitler.


– Det var da voldsomt, og i tillegg har du laget kort og kalendere med visdomsord og annet, jammen er du poet også?


Hun ler. – Jeg har skrevet 30 små dikt eller betraktninger i hver av disse gavebøkene, så, jo, produksjonen har vel ikke vært så verst – tatt i betraktning at jeg i 1999 fikk beskjed om at livet ville ta slutt om tre til fem år, sier hun.


73-åringen er forresten gift med pensjonert rektor og lektor Svein Kr. Waale, som også er kjent som tidligere fylkesordfører i Vestfold.

BOKVEGG: Ragnhild Bakke Waale (73) fikk sin dødsdom på grunn av kreft i 1999. 22 år senere er hun frisk, har utgitt rundt 40 boktitler – som er solgt i nærmere en halv million eksemplarer. (Foto: Kolofon Forlag AS.)


Maria tar grep

Boken «Verdens viktigste kvinne? Om Maria og barnet hennes» utkom på Kolofon Forlag høsten 2020. Om lysten til å gi ut nettopp en slik bok, sier hun:


– Jeg har kjempet et helt liv for kvinners plass, både i samfunnet og i kirken. Jeg har også fulgt de homofiles kamp. Min nevø er homofil, og jeg har fulgt hans kamp for å komme til rette med seg selv i kirke og samfunn. Bibelens innhold er for meg en gyldig sannhet. Men Bibelen er også et kulturdokument. Derfor må vi tolke det som står der inn i vår tid, mener Ragnhild Bakke Waale.


Evangeliet etter Lukas åpner med å beskrive at Maria blir gravid og føder Jesus, men hoveddelen handler om Jesu offentlige virksomhet fra han var tretti år – ikke særlig mange ord er spandert på Jesu mor.


Etter at engelen Gabriel hadde vært hos Maria, dro hun de tre dagsreisene til Juda fjelland. Der møtte hun sin slektning Elisabeth, som i høy alder var seks måneder på vei. Ifølge Bibelen ble Maria fylt av Den Hellige Ånd, og Elisabets barn rørte på seg. Om dette skriver Lukas en av Bibelens ofte siterte utsagn, lagt i Elisabeths munn: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt.»

Lukas beskriver at Maria dro til Elisabet med et eneste vers. Tenk hvilket mot hun må ha hatt! Det var farlig for en ung kvinne å reise alene i de dager, sier hun.


– Mitt poeng er at Maria var mer enn bare mild. Hun tar grep. Hun er handlekraftig. Hun er et forbilde. Derfor er denne boken viktig.


Kvinnene kommer

– Men verken Den norske kirke eller andre religiøse institusjoner er særlig kjent for å endre seg annet enn i sneglefart, er det likevel endring å spore her hjemme?


– Vi kan glede oss over mange ting, sett fra et kvinneperspektiv. Blant annet har kvinnene fått større plass i prestetjenesten. De sitter også i stadig flere ledende posisjoner. Jeg tror på mange måter kvinnene er i ferd med å få sin rette plass i kirken.


– Hvorfor er det viktig?

– Vi trenger jo både menn og kvinner som prester. De utfyller hverandre. Det er viktig med erfaringsbredde for å takle alle de menneskelige relasjonene som en prest må forholde seg til. Her kan kvinnene ofte ha et fortrinn, sier Ragnhild Bakke Waale.


Kommentit


bottom of page