top of page
Søk

Den norske billigbok-revolusjonen

For noe over 60 år siden, i 1961, startet det som i senere tid er kalt den norske billigbokrevolusjonen, og det ble utgitt en rekke banebrytende billigbokserier som innledet en ny epoke innen norsk bokhistorie.


Thore Lie, FLS, biolog dr. scient. og sakprosaforfatter, har i sin nyeste bok tatt for seg dette fenomenet.

BØKER FOR ENHVER: Den norske billigbok-revolusjonen medførte at langt flere fikk råd til å kjøpe bøker.


31 serier

Det utkom et rikt utvalg av norske billigbokserier også i tiden før 1961, inkludert det som senere skulle bli betegnet som kvalitetsbilligbøker. I den foreliggende boken gis det en beskrivelse av 31 slike norske billigbokserier, som utkom i årene 1886 til 1961, i tillegg til åtte utenlandske billigbokserier, som alle har tjent som forbilder her hjemme.


Alle disse seriene kunne tilby billige bøker til folk flest, uavhengig av personlig økonomi og sosial status. De var med på å stimulere leselysten, oppøve leseevnen og ikke minst gi leserne glede ved å tilby både kunnskap og underholdning.


Disse seriene kunne virkelig tilby bøker for enhver og det er denne tilgjengeligheten som er disse billigbokserienes styrke og store fortjeneste!


Artikler og bøker

Thore Lie er også tidligere forlagsredaktør, blant annet i Universitetsforlaget og Gyldendal Akademisk. Han har vært redaktør for og er forfatter av en rekke artikler og bøker innen norsk kultur- og vitenskapshistorie. I 2018 utga han boken «En forlegger for alle. Johan Sørensen (1830-1918)» og «Bibliothek for de tusen hjem».Commenti


bottom of page