top of page
Søk

Om professoren som reddet fremtidige liv

Oppdatert: 17. apr. 2021

– Det er dekning for å si at han har reddet mange fremtidige liv ved å forske på immunforsvaret vårt, mener forfatter Per E. Hem.


VERDENSKLASSE: Forfatter Per E. Hem har skrevet en bok om professor Jacob Birger Natvig (1934 – 2021) og hans liv og virke. Professoren ble i løpet av sin karriere leder for verdens fremste immunologer. (Foto: Stig Nilsson.)


Han er aktuell med sin femte bok, denne gangen under tittelen «Å alltid ville noe». En beretning om immunologiprofessor Jacob Birger Natvigs liv og virke.


– Jakob Birger Natvig (1934 – 2021) tilhørte verdens fremste innen denne forskningen, sier forfatteren.


Personligheter


Per E. Hem er født i 1963 i Lardal i Vestfold. Han er forfatter og litteraturkritiker, og er Cand. polit. med statsvitenskap hovedfag fra Universitetet i Oslo.


– Du har tidligere skrevet bøker om vår første utenriksminister, Jørgen Løvland, og to bøker om andre personligheter, hvorfor interesserer andre menneskers historier deg?


– Det er spennende å finne utav hvorfor forskjellige personligheter gjorde de valgene de gjorde, og hva slags konsekvenser valgene fikk. Jeg interesserer meg for mennesker, og jeg har hatt stor glede av å skrive om personer som har levd ekstraordinære liv, som har vært i det offentlige, og som på hver sine måter har utgjort en forskjell, sier Hem.


Immunforsvaret


Immunologi er læren om immunforsvaret, altså kunnskap om hvordan kroppens funksjoner slåss mot inntrengere, superaktuelt i disse pandemitider, og dermed er også bokens «Å alltid ville noe» ekstra aktuell. Og det er derfor forfatter Per Eivind Hem svarer bekreftende på spørsmålet om Jakob Birger Natvik gjennom sin forskning har gitt et betydelig bidrag i forhold til å kunne redde våre fremtidige liv.


Natvig er i norsk offentlighet mest kjent som direktør ved Rikshospitalet, og som professor i immunologi ved Universitetet i Oslo. I 2009 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin forskningsinnsats.


– Hvorfor synes du han er verd en egen bok?


– Han er én av de aller fremste immunologene vi har hatt. Det mange ikke vet, er at immunologi er et veldig ungt fag. Natvik var med og utviklet det helt fra starten av, midt på 1960-tallet, og er en anerkjent pioner i fagkretser.


Tilfeldigheter


– Hvorfor ble han nettopp immunolog?


– Selv har han stilt seg dette spørsmålet, om det dreier seg om tilfeldigheter eller valg du tar. Selv mener han at en rekke tilfeldigheter førte ham i den retning han gikk, og at veien blir til mens du går, sier Hem.


– Han traff de rette personlighetene, som gjorde at han ble interessert, og han fikk tilbud innenfor dette området som han takket ja til. Da Natvig var student på 1950-tallet, var ikke immunologi blitt eget fag ennå, opplyser forfatteren.


– Vi lever vel i en verden der mennesket har langt større mulighet til å overleve, nettopp på grunn av forskere som Natvig?


– Nettopp. Hadde denne koronapandemien kommet for 50 år siden, ville det vært helt andre utfordringer forbundet med å kunne takle den. Se bare på de nye vaksinene som nå er utviklet på rekordtid.


– Hvor lite var immunologimiljøet i Norge?


– Svært lite. Natvig var foregangsmann sammen med to eller tre andre. De etablerte kontakter med de fremste internasjonale immunologene, særlig i USA, men også i Skandinavia og Europa. Slik ble Natvig veldig tidlig en veldig kjent forsker internasjonalt. Etter hvert ble han også leder for alle immunologene i hele verden, forteller Per E. Hem.


Bokbad og podcast


Historien om Jacob Birger Natvig forteller forfatter Per Eivind Natvig mer om i et videobokbad du kan finne ved å søke opp Kolofon bokbad på YouTube.


Du kan også høre ham fortelle historien i en podcast, publisert på Spotify, Apple podcast, Google podcast og Deezer.


Både på YouTube og på strømmtjenestene finner du slike intervjuer med flere av Kolofons forfattere.


bottom of page