top of page
Søk

Roar S. Hansen har fotografert og observert rådyr siden åttitallet


Hva skjer i rådyrenes verden? Hvordan er deres virkelighet? Hvordan kommuniserer, tenker og føler rådyr? Hvor bevisste er dyrene? Hvordan skiller deres bevissthet seg fra menneskenes? Hva vil det si å være et albinorådyr?


Hvordan kommuniserer, tenker og føler rådyr? Roar S. Hansen er aktuell med boken som gir deg alle svarene.


«Rådyrenes verden» er basert på en rekke nyere studier av hjortevilt, og spesielt rådyr. Disse blir satt i sammenheng med forfatterens mangeårige observasjoner av rådyr. Forfatterens bildedokumentasjon i seg selv gir oss et unikt grunnlag for å reflektere over og å få innsikt i dyrenes liv.


Roar S. Hansen har fotografert og observert rådyr siden åttitallet. Han har tidligere utgitt boken «Råbukken og rådyr». Forfatteren var også delforfatter og fotograf i boka «Storfugl-Orrfugl-Jerpe», som fikk en internasjonal litteraturpris (CIC) i konkurranse med bøker fra 40 land.


Boken er rikt illustrert med forfatterens egne fotografier.


«Det er sjelden at forfattere av populærbøker går så grundig inn i stoffet og tar leseren helt opp i forskningsfronten.»

Vidar Holthe, omtale av Råbukken og Rådyr i Hjorteviltet


Comments


bottom of page