top of page
Søk

VEIEN TIL FORBEDRING AV BYGGEPROSJEKTER

Stig Gunnar Kristiansen har skrevet en informativ og oversiktlig innføring i Lean bygging. Og ikke bare om metoder og verktøy. Forfatteren formidler vel så mye av ledelsesfilosofien bak. Den handler kort fortalt om kontinuerlig forbedring av byggeprosjektprosesser, og respekt for mennesker og deres evne til å ta gode avgjørelser.


Stig Gunnar Kristiansen peker på en av de største sløsingene i byggebransjen


Kristiansen røper gjerne mer om ledelsesfilosofien bak Lean:


«Mange tror at ledelse er å komme med alle svarene og vite hva som er best. Men ledere er ikke supermennesker. God ledelse er å la sine medarbeidere blomstre.»


«Ledelsesfilosofien er basert på verdien av respekt for mennesker, i den forstand at lederen gir sine medarbeidere mulighet til selvbestemmelse så langt det er mulig. Det kan gjøres ved å stimulere dem til å finne gode løsninger selv for egne arbeidsoppgaver, og ta dem med på råd og la dem være delaktige når det skal gjøres endringer.»


«Endringer er jo blitt en del av hverdagen. Hvis virksomheter ikke endrer seg, er de snart ute av business.»


«Derfor er det viktig å være fokusert på forbedringer. Det er den andre av de to verdiene i ledelsesfilosofien – å fokusere på kontinuerlig forbedring. I alt vi gjør. Se etter muligheter for å forbedre prosesser, verktøy eller metoder. Små og store justeringer gjør at vi holder oss på høyden og er med på utviklingen. Som leder må en endre kulturen fra «slik har vi alltid gjort det» til å etterspørre og stimulere alle medarbeidere til å foreslå forbedringer for arbeidet de gjør.»


Veien mot å skrive en oversiktlig innføringsbok startet tidlig for Stig Gunnar. Vi lar han selv utdype hvordan han fikk sansen for metodikk og formidling:


«Personlig har jeg alltid vært opptatt av sortering og systematisering. Hjemme hos foreldrene mine tilbrakte jeg mye tid med å rydde og sortere på lager og i hyller, og det synes de jo var veldig greit. Så fikk de orden i sakene sine.»


«Jeg liker å beskrive forhold slik at folk skal forstå og kunne utføre oppgaver på egen hånd. Og da må det helst være kort og konsist. Da jeg studerte jus i Tromsø, hadde jeg en ekstrajobb med å kopiere gamle kirkebøker på Statsarkivet. Men i tillegg til å utføre kopieringen, fant jeg en stadig bedre metode og laget en mal som verktøy for jobben. Og da jeg nærmet meg slutten av min tid der, ville jeg at de fremskrittene jeg hadde gjort ikke skulle forsvinne med meg. Så da laget jeg en beskrivelse av metode og verktøy, slik at neste som skulle overta slapp å “finne opp det hjulet på nytt”. Da sa oppdragsgiveren min til meg: “Veldig bra! Du skriver jo som en prest”. Jeg tok det som et kompliment – uten å vite noe om hvordan prester skriver …»


– Hvordan ble du involvert i Lean for byggeprosjekter?


«Da jeg ble kjent med Lean, jobbet jeg som administrasjonssjef på en institusjon for Kirkens Bymisjon. Vi tok i bruk “5S” for å få orden i sakene, og “5 ganger hvorfor” for å forstå bakgrunnen til gjentakende problem. Jeg fikk godfølelsen av “5 ganger hvorfor” da jeg benytte denne enkle metoden til å finne ut hvorfor en gitterport stadig måtte repareres. Årsakssammenhengen omfattet både pasientenes atferd og gitterets beskaffenhet. Men selv etter å ha skjønt hva den underliggende årsaken var og fått montert en ekstra bolteskåte, måtte jeg kjøre metoden en gang til for å finne ut hvorfor problemet fortsatte. Det viste seg at kokkens helsetilstand også måtte tas med i forklaringen, og med noen organisatoriske grep, ble vi endelig kvitt problemet.»


«Jeg er en fersk som forfatter. Jeg er opptatt av Lean og har jobbet i byggebransjen en del år. Derfor har jeg fordypet meg i litteraturen om denne metodikken for byggeprosjekter, og ser at det stort sett bare er vitenskapelige artikler om enkelte temaer og masse fragmentarisk info spredd på nett. Så jeg tenkte at det ikke er lett for en som er nysgjerrig på Lean for byggeprosjekter å finne en oversikt om hva det handler om. Derfor fant jeg ut at jeg fikk skrive en slik bok selv – for å bidra til at byggebransjen blir bedre kjent med Lean.»Stig Gunnar Kristiansen evaluerer seminar med plussdelta


Kristiansen er også opptatt av ledelse, og tenker at hovedoppgaven for en leder er å legge best mulig til rette for produksjonen. Det er lite effektivt med beslutninger som tres ned over hodet på folk, sier han. Da blir det mye motstand og omkamper, og man taper mye tid. Lederens håp om å effektuere en beslutning raskt, gir heller motsatt resultat.


«Vi må spille på lag – virke med hverandre, som begrepet medvirkning faktisk betyr. Når resultatene er avhengig av at noen skal gjøre noe spesielt, er veien kortest med medvirkning fra disse. I hvert fall hvis resultatene skal vedvare. Medvirkning, frivillig medvirkning, altså, oppnås lettest med involvering,» slår Kristiansen fast.


  – Hva står ledere og ansatte innen bygg- og anleggsfag i fare for å glipp av om de ikke leser denne boken?


«Løsningen på effektivitetsutfordringene! Byggebransjen har vært veldig konservativ og lite endringsvillig. Det har gitt dårlig uttelling på effektivitetsgrafer sammenlignet med andre bransjer. Lean bygging er en del av løsningen, hånd i hånd med digitalisering.»


«Nå er det ikke slik at vi trenger å kjøpe dyre dataprogrammer for å ta i bruk Lean bygging – det er ikke det jeg mener. Men ledelsesfilosofien med å gjøre forbedringer, og med respekt for menneskene som skal gjøre jobben for at det skal bli effektivt, er en måte å komme ut av holdningene om at «vi holder oss til det trygge og gjør slik vi alltid har gjort det». Men også å ta i bruk de effektive metodene for planlegging, prosjektering og produksjonsstyring på byggeplass vil hjelpe byggebransjen ut av en dårlig trend med synkende effektivitet.»


«Vi må gjøre Lean bygging kjent blant aktørene i byggebransjen, for det er dessverre fortsatt mange som ikke har fått øynene opp for dette. Men det er forståelig når Lean-folk bruker så «utilgjengelige» begreper. VDC, ICE, 5S, A3 – det er jo ikke akkurat selvforklarende. Slik som begrepet “Lean”. Denne boken gir enkle forklaringer på disse begrepene, slik at de som er nysgjerrig på temaet kjapt kan få oversikt.»


– Hvordan skiller din bok seg fra andre bøker om samme tema?


«Den er enkel, kort og konsis. Den går ikke i dybden, men forklarer enkelt hva begrepene betyr og gir en samlet oversikt over metoder og verktøy som benyttes i Lean bygging.»


«Andre bøker handler som regel om Lean generelt, som ikke treffer godt på det som er byggebransjens tilpasninger til Lean. Vi har Bo Terje Kalsaas sin bok om Lean Construction fra 2017, som har vært den eneste norske boken om temaet frem til nå. Men jeg synes den er tung å lese, og for akademisk for mange. Den omhandler metoder og verktøy, men behandler ikke Lean som ledelsesfilosofi. Det kjenner jeg også igjen i byggebransjen, at verdiene respekt for mennesker og kontinuerlig forbedring har kommet i skyggen av metoder og verktøy.»


«Lean har fått et negativt omdømme hos mange fordi endel virksomheter ikke har oppnådd den store effektiviteten av å jobbe med Lean. Og en viktig grunn til dette er nettopp at ledelsen ikke har tatt til seg verdiene og prinsippene som er fundamentet for Lean som ledelsesfilosofi. Det kan også være medvirkende til at byggebransjen ikke har omfavnet Lean bygging i større grad enn vi ser til nå.»


«Jeg har derfor brukt en del plass på nettopp disse verdiene og beskriver konkret hvordan man kan oppnå kontinuerlig forbedring i byggeprosjekter.»


Boken er nå tilgjengelig på nettsiden www.leanbygging.no. Både som fysisk bok og som e-bok. Den kan også bestilles her hos Kolofon.


– Arrangerer du noen arrangementer eller presentasjoner i forbindelse med boklanseringen?


«Jeg må innrømme at jeg er en amatør når det gjelder boklansering. Kanskje jeg kan få til et samarbeid med Lean Construction NO om presentasjon på deres arrangementer. Det er en forening for virksomheter i byggebransjen, en møteplass for byggebransjens folk som er opptatt av Lean bygging.»


Stig Gunnar Kristiansen tar gjerne imot invitasjoner til å holde presentasjoner om Lean bygging. Hvis noen skal arrangere eventer eller messer om byggeprosjekter, noe er det bare å ta kontakt!
Én kommentar


Get Your Exam Done is committed to helping you achieve academic excellence. Count on our skilled professionals to take my online writing exam for me, offering a stress-free atmosphere and outstanding writing assistance.

Lik
bottom of page